Faaliyetlerimiz

İsviçre Türk Toplumu Faaliyetleri

2003`den beri Ermeni Soykırımı iddialarına karşı en üst düzeydeki İsviçre Makamlarıyla İsviçre Cumhurbaşkanı, Bakanlar ve Milletvekilleriyle Türk tezinin doğruluğu konusunda yazışmalar yapıldı. Bu çalışmalar T.C. Bern Büyükelçiliğimizde kayıtlıdır.

Avrupa’da ve İsviçre’de ırkçılık ve islamofobi konusunda aşırı sağcılar ve medyadan gelen tacizlere karşı başarılı mücadeleler yapıldı ve suçluların İsviçre Ceza Kanunu’nun ırkçılık maddesine göre cezalandırılmaları için çalışıldı.

İTT, 2006 yılından beri ırkçılık, islamofobi ve müslümanlara karşı gösterilen intolerans/hoş- görüsüzlük ve önyargılara karşı AGiT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatında) İsviçre Türk Toplumu`nu temsilen 12 Tebliğ sundu. Bu çalışmalar İsviçre Makamları ve T.C. Bern Büyükelçiliğimiz tarafından bilinmektedir.

İTT, Toplumumuz içindeki çocuklarımız ve gençlerimizin eğitimini daha iyi bir seviyeye çıkarmak için çalışmalar yapmaktadır. Toplumumuzun geleceği ve saygınlığı, çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi eğitilmesine bağlıdır.

İsviçre’de islam dininin resmi kabulü için diğer islami kuruluşlar (KIOS, VIOZ, FIDS) ile birlikte İsviçre’nin ilgili kuruluşlarıyla son 10-15 senedir süren çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, İsviçre'de cami ve islami mezarlıklar için daha kolay izin alınabilmesi için ilgili makamlarla birlikte çalışmalar yapılmıştır.

İsviçre`de Türk Diyanet Vakfına yönelik algı operasyonlarına karşı çalışmalar yapılmıştır.

Türkiye’de son zamanda artan terör olayları ve bilhassa hain 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile ilgili İsviçre medyasından gelen yanlış yönlendirme ve algı operasyonlarına karşı devletimizin ve milletimizin haklı tutum ve görüşlerini savunduk ve savunuyoruz.

İTT, millet bilincini artırmak ve milli bayramları birlikte yaşamak için çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedir.

İTT`nin yukarda belirtilen çalışmaları Türk toplumunun büyük bir kesimi tarafından bilinmektedir.

Ayrıca yerli basınımız (Post ve Pusula Gazetelerimiz) aracılığı ile İTT'nin faaliyetleri halkımızın bilgisine sunulmaktadırlar. Yerli ve milli basınımıza teşekkür ederiz.