Hakkımızda

İsviçre Türk Toplumu

İsviçre Türk Toplumu, 2000 yılında İsviçre’deki Türk vakıf ve federasyonlarının bir çatı organizasyonu olan bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuştur.İTT’nin misyonu, hedefleri ve aksiyonları İsviçre medeni kanununa (Madde 60) uygun olarak gerçekleştirilmektedir. İsviçre‘de yaklaşık 120.000 Türk vatandaşı yaşamaktadır ve bunların yaklaşık 40.000‘i İsviçre vatandaşlığına geçiş yapmıştır. Bu kişiler 1960’larda okumak ve çalışmak için gelmişlerdir. İlk nesil emeklilik yaşına erişmiş olup bazıları ise vatanına dönüş yapmıştır.

İsviçre‘ye daha iyi uyum sağlayan ikinci ve üçüncü nesiller ağırlıklı olarak İsviçre‘de yaşamlarını sürdürmektedirler. İTT bu bağlamda ağırlıklı olarak ikinci ve üçüncü jenerasyonların problemleri ve ihtiyaçları doğrultusunda İsviçre‘ye entegrasyon konusunda destek olmaktadır.Entegrasyonu kolaylaştırmak ve İsviçre‘deki yaşantılarını harmonik bir şekilde sürdürmek adına İsviçreli organizasyonlar ve yetkili makamlar çeşitli etnik kökenli grupların sorunlarını, problemlerini ve ihtiyaçlarını detaylı şekilde analiz edip birlikte çözüm üretmek üzere çalışmaktadır. Bu amaçla farklı etnik grupların temsilcisi olarak saygın kişileri çözüm arayışı içerisinde ortak olarak adlandırmıştır.

İTT sivil toplum kuruluşu olarak, Türk toplumununun sorunları ve İsviçre toplumuna uyum ve entegrasyonu konularında İsviçre kurum ve kuruluşlarına karşı, Türk toplumunu temsil etmektedir.

2003`den beri Ermeni Soykırımı iddialarına karşı en üst düzeydeki İsviçre Makamlarıyla İsviçre Cumhurbaşkanı, Bakanlar ve Milletvekilleriyle Türk tezinin doğruluğu konusunda yazışmalar yapıldı. Bu çalışmalar T.C. Bern Büyükelçiliğimizde kayıtlıdır.

Avrupa’da ve İsviçre’de ırkçılık ve islamofobi konusunda aşırı sağcılar ve medyadan gelen tacizlere karşı başarılı mücadeleler yapıldı ve suçluların İsviçre Ceza Kanunu’nun ırkçılık maddesine göre cezalandırılmaları için çalışıldı.

İTT, 2006 yılından beri ırkçılık, islamofobi ve müslümanlara karşı gösterilen intolerans/hoş- görüsüzlük ve önyargılara karşı AGiT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatında) İsviçre Türk Toplumu`nu temsilen 12 Tebliğ sundu. Bu çalışmalar İsviçre Makamları ve T.C. Bern Büyükelçiliğimiz tarafından bilinmektedir.

İTT, Toplumumuz içindeki çocuklarımız ve gençlerimizin eğitimini daha iyi bir seviyeye çıkarmak için çalışmalar yapmaktadır. Toplumumuzun geleceği ve saygınlığı, çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi eğitilmesine bağlıdır.

İsviçre’de islam dininin resmi kabulü için diğer islami kuruluşlar (KIOS, VIOZ, FIDS) ile birlikte İsviçre’nin ilgili kuruluşlarıyla son 10-15 senedir süren çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, İsviçre’de cami ve islami mezarlıklar için daha kolay izin alınabilmesi için ilgili makamlarla birlikte çalışmalar yapılmıştır.

Türkiye’de son zamanda artan terör olayları ve bilhassa hain 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile ilgili İsviçre medyasından gelen yanlış yönlendirme ve algı operasyonlarına karşı devletimizin ve milletimizin haklı tutum ve görüşlerini savunduk ve savunuyoruz.

İTT`nin yukarda belirtilen çalışmaları Türk toplumunun büyük bir kesimi tarafından bilinmektedir.

İTT, millet bilincini artırmak ve milli bayramları birlikte yaşamak için çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Misyonumuz

İsviçre’de yaşayan Türklerin ihtiyaç ve problemlerini tespit etmek ve bunlara Türk ve İsviçreli kuruluşlarla birlikte çözüm üretmek.

Vizyonumuz

Türkler ve İsviçreliler arasındaki kültürel ilişkileri kuvvetlendirmek.

Amacımız

İsviçre’de yaşayan Türklerin kendi değerlerine bağlı kalarak, İsviçre toplumu ile uyum içinde saygın bir yere gelmeleri için çalışmak