Basın Açıklaması

İsviçre Türk Toplumu (İTT) Uluslararası terörizmin kurbanlarına dikkat çekme girişiminde bulunmuştur. Lâkin yetkili makamlar izin vermemekle, düşüncenin ifade edilmesi özgürlüğüne sansür uygulamışlardır. İsviçre genelinde çeşitli grupların, bir teröristin serbest bırakılması için yaptıkları siyasi çağrıların 2017 sonbaharında SBB’nin Basel,Bern,Luzern ve Zürih tren garlarındaki elektronik panolarda gösterilmesine izin verilmesiyle, İsviçre’deki hassasiyetlere ve barış içinde birlikte yaşama iradesine zarar verilmiştir. İsviçre’de çok sayıdaki sivil toplum kuruluşunu temsil eden İTT’nin,terörün kurbanlarına dikkat çeken bir ilan talebi ise SBB tarafından kabul edilmemiştir.Kabul etmemenin yanısıra, düşüncelerimizin sansürlenmesiyle, düşüncenin ifade özgürlüğünü kısıtlamaktadır.

Çatı kuruluşu olarak İTT İsviçre’de yaşayan azınlıklar ile mültecilerin barış içinde birlikte yaşamalarından yanadır. Türkiye’de yargılanarak hüküm giymiş bir terörist başının serbest bırakılması için yapılan çağrı düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında ise İTT nin, terör kurbanlarını insanların dikkatine sunarak teröre karşı duruş sergilemesi de pekala bu çerçevede kabul edilmelidir. Böylece,İTTnin, terörün sayısız sivil kurbanlarına dikkat çekme girişimleri de aynı şekilde ifade özgürlüğü çerçevesinde mümkün olabilmelidir. Hükümlü bir teröristbaşının serbest bırakılması çağrısının güvenlik endişesi yaratmadığı bir kamusal alanda, terör kurbanlarını, uluslararası terörü tel’in amacıyla kamuoyunun dikkatine getirmek güvenlik kaygılarına sebep olmamalıdır. Barış içinde birlikte yaşamayı talep etmek ve terörün masum kurbanlarını anmak için, İsviçre’de düşünce ve ifade özgürlüğü desteklenmelidir