İsviçre Türk Toplumu

İsviçre Türk Toplumu, 2000 yılında İsviçre’deki Türk vakıf ve federasyonlarının bir çatı organizasyonu olan bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuştur. İTT’nin misyonu, hedefleri ve aksiyonları İsviçre medeni kanununa (Madde 60) uygun olarak gerçekleştirilmektedir. İsviçre’de yaklaşık 120.000 Türk vatandaşı yaşamaktadır ve bunların yaklaşık 40.000’i İsviçre vatandaşlığına geçiş yapmıştır. Bu kişiler 1960’larda okumak ve çalışmak için gelmişlerdir. İlk nesil emeklilik yaşına ermiş olup bazıları ise vatanına dönüş yapmıştır.

İsviçre’ye daha iyi uyum sağlayan ikinci ve üçüncü nesiller ağırlıklı olarak İsviçre’de yaşamlarını sürdürmektedirler. İTT bu bağlamda ağırlıklı olarak ikinci ve üçüncü jenerasyonların sorunları,  ihtiyaçları doğrultusunda İsviçre’ye entegrasyonlarına destek olmaktadır. Entegrasyonu kolaylaştırmak ve İsviçre’deki yaşantılarını İsviçre toplumu ile harmoni içerisinde sürdürmeleri adına İsviçreli organizasyonlar ve yetkili makamlar ile birlikte çeşitli etnik kökenli grupların sorunlarını, problemlerini ve ihtiyaçlarını detaylı şekilde analiz edip çözüm üretmek üzere çalışmaktadır. Bu amaçla farklı etnik grupların temsilcisi olarak saygın kişileri çözüm arayışı içerinde ortak olarak adlandırılmıştır.

İTT, bir sivil toplum kuruluşu olarak Türk toplumunun sorunları ve İsviçre toplumuna uyum ve entegrasyonu konularında İsviçre kuruluşlarına karşı, Türk toplumunu temsil etmektedir.